Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Times New Roman  

Başlık 14 Punto,  

Yazar unvan adı soyadı 12 Punto,  

Kurum ve e-posta adresleri ile özet metni 10 punto,

Tek Satır aralığı,  

Diğer bölümler 12 Punto

Kenar boşluklar 2,5 cm.   

Özetler sisteme word formatında yüklenmeli,  

Yazarın adı soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefonu yazılmalıdır.  

(özet örneği). (tam metin örneği).  

Not: Bildiri özetlerinin en çok 2 sayfayı, bildiri tam metinlerinin ise en çok 10 sayfayı geçmemesi önerilir.

 Önerilen Tam Metin Bildiri alt başlıkları;

1. Türkçe ve İngilizce Başlık ile Özet (çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgularına yer verilmeli). Özette 4-5 kilit kelime olmalıdır.

2. Giriş (çalışmanın önemi, amacı ve hangi araştırma sorularından yola çıkıldığı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği).

3. Teorik Çerçeve (çalışma konusuyla ilgili literatür özetlenmeli).
4. Yöntem (araştırmanın temel yaklaşımı, ana kütle, örneklem, veri toplama yöntemi 
ve ölçekler hakkında bilgi).

5. Bulgular ve Tartışma (verilerin analizi, teorik çerçeveyle ilişkilendirilerek elde edilen bulguların tartışılması,
henüz tamamlanmamış çalışmalar için ise beklenen bulgular ve bunlara ilişkin değerlendirmeler).
 

6. Sonuç ve Öneriler (sonuçlanmış veya devam eden bulgular teorik çerçeveyle ilişkilendirilerek yazına katkı sağlayacak konulara,

çalışmanın beklenen yararlara,uygulayıcı ve/veya araştırmacılara yapılan önerilere yer verilmelidir).


7. Yararlanılan Kaynaklar (APA Sistemine göre hazırlanacaktır).


YAZIM KURALLARI

193,910
toplam ziyaretçimiz