Kabul Edilen Bildiriler

  1. Anasayfa
  2. Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Değerli Katılımcılar

Kongre bildiri gönderim ve kabulleri devam etmektedir. 

Kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmektedir. Listede bulunan bütün yazarlara kabul yazıları gönderilmiş olup kabul yazısı eline ulaşmayan yazarların mail adreslerinin "İstenmeyen (Spam) Klasörüne" bakmalarını tavsiye ederiz. 

Kabul yazısı ulaşmayan yazarlarımızın ahmeterdem@ibu.edu.tr adresine mail atmaları önemle rica olunur.

 

Job Satisfaction in Indo-Bangladesh Industrial Context – 576 Brig Jeewan Singh Rajpurohit, Ph.D.

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Türkiye- Azerbaycan Siyasi, Stratejik ve Ekonomik İlişkileri – 428 Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU

Future Issues in Media, Communications and Technology – 460 Assoc. Prof. Dr. Elira TURDUBAEVA

The Impact of External Migration in Kyrgyzstan on the Family Institute – 475 Aziza TURDUEVA

Cultural Transmission as the Basis For Successful Psychological and Pedagogical Adaptation of Students – 461 Tadzhibayeva Zh.A., Nagibina N.L.

Entrepreneurial Spirit among the Bangaldeshi University Students: A Multi-group Analysis – 553 Kazi Md.  JAMSHED

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi – 401 Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA, Asst. Prof. Dr. Aslı GEYLAN

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu – 402 Prof. Dr. Mehmet BAŞAR, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları – 403 Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Türkiye’de Kişisel Markalar: 2012-2018 Yıllarının Karşılaştırmalı Analizi – 404 Assoc. Prof. Fikret YAMAN, Hilal ŞEHİTOĞLU

Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği – 405 Dr. Fahri ÖZSUNGUR, Prof. Dr. Himmet KARADAL

Features of Emotional Intelligence of Future Psychologist Students – 434 Aigul SERIKBAYEVA, Prof. Dr. Himmet KARADAL

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Vizyon: Yetenek Yönetimi – 535 Prof. Dr. Himmet KARADAL, Inst. Nazik ERDAL AKYÜZ

Can Financial Literacy Learn from Cinema and Analysis of “Wall Street: Money Never Sleeps” in Cinema Film in the Context of Financial Literacy – 406 Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Financial Literacy Analysis from Nasrettin Hodja Jokes for Entreprenurship – 407 Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Semiotics Analysis Of Banker Bilo Film in The Context Of Entrepreneurship – 408 Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Ticari Fuarlar ve Fuarlara Verilen Devlet Destekleri – 409 Ahmed Yusuf SARIHAN

Dünya Atık Ticareti ve Türkiye’nin Durumu – 410 Ahmed Yusuf SARIHAN

Asimetrik Paternalizm ve Devlet Müdahalesi – 411 Assoc. Prof Dr. Haşim AKÇA, Oğuzhan BOZATLI

Endüstri 4.0’ın Karanlık Fabrikalarında İnsan Kaynaklarının Rolü: İşlevsiz Bir Sınıf mı? – 412 Ress. Assist. Canan YILMAZ

Brexit ve Doğrudan Yabancı Yatırım: Türkiye Özelinde Bir Araştırma – 413 Dr. Mustafa KARTAL, Asst. Prof. Efe Can KILINÇ, Asst. Prof. Nazan Şahbaz KILINÇ

Girişimcilik ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği – 538 Asst. Prof. Efe Can KILINÇ, Asst. Prof. Nazan Şahbaz KILINÇ, Dr. Mustafa KARTAL

E-Ticaretin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Firma Örnekleri – 613 Ümit DAĞLI

Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi – 414 Assoc. Prof. Dr. Feride Pınar ACAR

Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behavior: The Moderating Role of Positive Affectivity – 418 Assoc. Prof. Dr. Feride Pınar ACAR

Eğitim ve Sosyal Medya Etkileşimi; Bir İçerik Analizi Çalışması – 415 Inst. Selime GÜNTAŞ, Inst. İbrahim DAVRAN

Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları Bağlamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Değerlendirilmesi: Çoklu Vaka Analizleri – 416 Asst. Prof. Dr. Elif DENİZ, Abdullah YOUSEF

Demokrasilerde Çoğunluğun Tiranlığa Dönüşmesi – 417 Inst. Ahmet AYDIN

Yaratıcı Reklam Stratejileri Bağlamında Geleceğin Hedef Kitlelerinin Karakter Tipolojisi – 425 Inst.  Esra BÜDÜN

Bir Psikolojik Sözleşme İhlali Olarak Whistleblowing (Bilgi İfşası) – 440 Inst. Esra BÜDÜN, Inst. Ahmet AYDIN

İnsan Kaynakları Yönetim (İKY) Uygulamalarının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Konya Sanayi Bölgesi Çalışanları Örneği – 419 Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Inst. Hatice UÇAK, Inst. Emine ÖĞÜT

İşyeri Nezaketsizliğinin Psikolojik İklim Üzerindeki Etkisi – 481 Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Aynur KARAGÖZ, Yeşim TÜM KILIÇ

Etik İklimin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi – 465 Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ

Hizmetkâr Liderliğin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Adaptasyonuna Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolü – 483 Ümmügülsüm BOZKURT, Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Kurumsal İmaj ve Etik Algıların Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisinde İlişki Kalitesinin Düzenleyici Rolü: Havayolu Taşımacılığı Örneği – 484 Yeşim TÜM KILIÇ, Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Hizmetkar Liderliğin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisi – 464 Assoc. Prof. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ

Otellerde Performans ve Piyasa Yönlendirmesi Arasındaki Rekabet Avantajı Yaratmak İçin Bilgi Yönetiminin Etkisi – 420 Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN, Assoc. Prof. Dr. Rukiye KİLİLİ, Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI

Nöropazarlama Yaklaşımının Turistlerin Davranışları Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği – 453 Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN, Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Inst. Tuğba ALTINTAŞ

Akademisyenlerin Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi – 469 Inst. Tuğba ALTINTAŞ, Inst. Kudret İSPİR, Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN

Kıbrıs’ta Özel Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşlerinin ve Önerilerinin Değerlendirilmesi – 470 Inst. Tuğba ALTINTAŞ, Inst. Kudret İSPİR

Yüksek Çözünürlü Edebi Metin Okuma Yoluyla Sentetik Metne Varış – 421 Prof. Dr. Yavuz DEMİR

Tekstil İşletmelerinde Çalışanların İşgücü Devir Eğilimini Etkileyen Ergonomik Koşullar (Bitlis Örneği) – 422 Asst. Prof. Dr. Gül GÜN

BİST’ de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Faaliyet Kârlılıklarının Belirlenmiş Konut Sektörü Değişkenleriyle Analizi – 423 Prof. Dr. Ali ALAGÖZ, Inst. Metin ALLAHVERDİ, Inst. Seyfettin Caner KUZUCU

The Effect of Internal Branding Implemetation on Employee Brand Supporting Behaviour – 424 Shabnam AYROM, Prof. Dr. Mustafa TUMER

Organizasyonlarda Öz Liderliğin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma – 427 Asst. Prof. Dr. Gözde MERT, Assoc. Prof. Dr. Pınar GÖKTAŞ

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Stres İlişkisinin Havayolu Uçuş Ekibi Örnekleminde İncelenmesi – 426 Asst. Prof. Dr. Gözde MERT, Assoc. Prof. Dr. Vildan DURMAZ, Asst. Prof. Dr. Berk KÜÇÜKALTAN

Hizmet Sektöründe Algılanan Liderlik Tarzları ve Yöneticiye Güven: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama – 614 Assoc. Prof. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ, Asst. Prof. Dr. Gözde MERT

Değer Yönelimli Girişimcilik Stratejileri – 617 Assoc. Prof. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ

Parçalanmış Aile Çocuklarında Öz Kavramı ve Depresyon – 429 Neslihan ASLIHAN

Çocuklarda Akademik Başarı ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki – 532 Neslihan ASLIHAN

Turizmde Hibrit Yaklaşım: Fethiye, Türkiye Örneği – 430 Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Res. Assist. İpek Itır CAN

Görme Engelliler İçin İş Oryantasyon Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması – 620 Eylem ÖZEN, Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa ve Çalışan Performansına Etkileri – 621 Mehtap YALÇIN, Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Pedagogical Basis of Practice Oriented Future Specialists Training – 433 Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oguz KUTLU, Zharylgassova PERUZA

İngiliz Dili Eğitimi Sınıflarında Multimedya Kullanımı – 435 Inst. Ceylan YILMAZ, Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU

İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinde Görevli Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Destekli Dil Öğretimine Yönelik Tutumları (Türkiye Devlet Üniversiteleri) – 489 Inst.  Sezer Alper ZEREYALP, Assoc. Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU, Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU

Devlet ve Özel Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Kullandıkları Ders Çalışma, Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri – 601 Prof. Dr. Asım YAPICI, Assoc. Prof. Dr. M. Oğuz KUTLU, Inst. Ceylan YILMAZ, Inst. S. Alper ZEREYALP

Muhasebe Meslek Mensuplarının BOBİ FRS Konusundaki Görüşleri: Bir Araştırma – 436 Assoc. Prof. Dr. Osman TUĞAY

Özel Sektör Borçlanma Araçları Üzerinde Dolarizasyonun Etkisi Zaman Serisi Analizi – 437 Res. Assist. Furkan İlker AKIN

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma – 438 Asst. Prof. Dr. Pınar ÖZKAN, Inst. Doğu KAYIŞKAN

Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Ticarette E-Ödeme Sistemlerindeki Güven Algılarına Dair Bir Çalışma – 439 Inst. Doğu KAYIŞKAN, Inst. Seçkin ŞALVARLI

Bir Negatif Dışsallık Örneği Olarak Uzay Çöplerinin Durumu – 441 Prof. Dr. Murat ÇAK, Dr. Türksoy EMEN

Osmanlı Devleti’nde Haberleşme ve Postacılık Hizmetleri Üzerine Genel bir Değerlendirme – 442 Inst. Dr. Kazım KARTAL

Malatya Sancağı Bostancı Mahallesinin İktisadi ve İçtimai Yapısı (1842-1843) – 443 Inst. Dr. Kazım KARTAL

Malatya Sancağı Nüfus Defterlerinin Tanıtımı – 511 Inst. Dr. Kazım KARTAL

Content Analysis of Entrepreneurship Journals: Trends for Intrapreneurship Research – 444 Inst. Dr. Burcu TOSUN, Asst. Prof. Dr. Şule ERDEM TUZLUKAYA

Eğitim 4.0 Çağında Üniversite Performansı: VZA ve Malmquist İndeks ile Bir Araştırma – 445 Res. Assist. Serkan DERİCİ

Bulanık AHP ve Klasik AHP Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Uygulaması: Lojistik 4.0 Temelli Bir Tedarikçi Seçimi – 446 Res. Assist. Serkan DERİCİ, Assoc. Prof. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

Bir Devlet Üniversitesinde Yıllar İtibariyle Performans Ölçümü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Bir Uygulama – 574 Res. Assist. Serkan DERİCİ, Assoc. Prof. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

II. Meşrutiyet Döneminde Tercan Kaymakamları – 447 Inst. Nurullah NEHİR

II. Meşrutiyet Döneminde Tefenni Kaymakamları – 448 Inst. Nurullah NEHİR

II. Meşrutiyet Döneminde Bayburd Kaymakamları – 512 Inst. Nurullah NEHİR

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği – 449 Assoc. Prof. Dr. Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği – 450 Assoc. Prof. Dr. Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR

Psikolojik Sözleşmenin Pozitif Ses Çıkarma Davranışına Etkisinin İncelenmesi; Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma – 451 Inst. Bedirhan ELDEN

Psikolojik Sözleşme ile Etik Örgüt Kültürü İlişkisinin İncelenmesi; Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma – 452 Inst. Bedirhan ELDEN

Kırsal Gençliğin Girişimcilikle İmtihanı: Genç Çiftçi Desteği Uygulaması Üzerine Bir İnceleme – 454 Muhsin Arif AKKAYA, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Artmasında ve Geliştirilmesinde Aile Çiftçiliği – 455 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Muhsin Arif AKKAYA

Tarımda Coğrafi İşaretler Aracılığıyla Katma Değeri Yüksek Girişimciliğin Geliştirilebilme Olanakları – 456 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Huriye ÖZENER

Avrupa’daki Üç Seçime Uluslararası ve Ulusal Basının Yaklaşımının Karşılaştırılı Analizi – 457 Dr. Zeliha OÇAK

Eğitimde Yalınla Müfredat Geliştirmeyi Yeniden Düşünmek – 458 Assoc. Prof. Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Üst Yönetim Kadrosunda Yer Alan Bakanlık Yöneticilerinin Değişim ve Değişim Dirençleri ile İlgili Metafor Tanımlarının Değerlendirilmesi – 459 Exp. Nazmiye HAZAR, Assoc. Prof. Dr. Behcet ÖZNACAR

KKTC’de Uygulanmakta Olan Okul öncesi Eğitim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi – 500 Arzu DOLMAZ

Okul öncesi Kurumlarında Oyun Temelli Öğretim Yöntemi ile Dış Mekânın Yapılandırılması – 501 Özlem ALKAN, Arzu DOLMAZ

Örgütlerde Otantik Lider Karşılaştırması ve Çalışanların Cinsiyete Yönelik Otantik Lider Davranış Algılamalarına Dair Bir Uygulama - 462 Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL, Müge ÜNAL

Doğal Afetlerde Sosyal Medya ve Algı Yönetimi – 463 Inst. Yeliz ALBAYRAK

Gelişim Kuramları Bağlamında Bir Kitap İncelemesi: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım – 466 Filiz KALKAVAN

Banka Çalışanları Arasında Yaşanan Rekabet Algısı ile İş Etiği Algısının Etkileşimi – 471 Asst. Prof. Dr. Tahir YEŞİLADA, İlknur YENİÇERİ

Algılanan İş Stresinin Çalışanların Yaratıcılıklarına ve İş Tutkularına Etkilerinin İncelenmesi – 472 Irem KUCUKOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

Çalışanların Yaşadıkları Mobbing ve Rol Belirsizliğinin Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi – 473 Irem KUCUKOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

Sosyal Çevre Faktörünün Üniversiteli Gençler de Başarı İhtiyacı, Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi – 474 Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

Çevresel Yönelim ve Yeşil Özümseme Kapasitesi: Yeşil Dönüşümcü Liderliğin Moderatör Rolü Üzerine Bir Model Önerisi – 476 Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Burcu ÖZGÜL

Kamusal Harcamalardan Personel Giderlerinde Gönüllülük Esası – 477 Nermin SARİSİNOGLU

Yapay Zeka Bileşenleri ve Pazarlama Uygulamalarında Yapay Zeka Kullanımının İşletmelere Sağladığı Avantajlara İlişkin Bir Değerlendirme – 478

Assoc. Prof. Dr. Recep Baki DENIZ

Hizmet İçi Eğitimlerin İş Verimliliği Üzerine Etkisi: Konya Sanayi Sektöründe Bir Araştırma – 479 Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Ertuğrul TEKİN, Hande ULUKAPI YILMAZ

Sosyal Medyanın Marka İletişimine Etkilerinin Araştırılması – 480 Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Aydan AKMAN ANDAÇ

Aile İşletmelerinde Yönetim Devir Sürecinde Örgüt Kültürü, Değer, Strateji Ve Yeteneklerinin Yeni Kuşağa Aktarımı Üzerine Nitel Bir Çalışma – 482 Assoc. Prof. Dr. Aykut GÖKSEL, Damla GÖRGÜLÜ

A Qualitative Study on the Analysis of Accumulation and Transfer Process in Family Businesses – 513 Assoc. Prof. Dr. Aykut GÖKSEL, Damla GÖRGÜLÜ

Dış Borçların Ekonomik Büyüme ile Olan İlişkisinde Yolsuzlukların Rolü Nedir? – 486 Inst. Hikmet AKYOL, Inst. Kübra KARAKUŞ, Res. Assit. Harun CAN

Turizm ve Karbon Emisyonları Arasındaki İlişkinin Heterojenliğinin İncelenmesi – 487 Inst. Kübra KARAKUŞ, Inst. Hikmet AKYOL, Inst. Mehmet GÜL

Why does Gamification Work in Marketing? A Literature Review on Consumer Psychology – 490 Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU, Dr. Ayşe KARAÇİZMELİ

İşletmelerin AR-GE Kabiliyetlerinin Sektörel Belirsizliklerle Başa Çıkmadaki Rolü – 493 Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU

Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Otomotiv Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma – 492 Emine Şeyma ÜNLÜ, Assoc. Prof. Dr. Mine HALİS

Giresun İli Özel Hastane Çalışanlarında Açık Etme (Whistleblowing) ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi – 494 Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF, Inst. Murat AYAR

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı ve Beklentilerin, Tatmin, Sadakat ve Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi: Ankara Kamu ve Özel Hastaneler Karşılaştırması – 496

Asst. Prof. Dr. Berrin Arzu EREN

Turizm Sektöründe Açık İnovasyonun Önemi ve Sağlayacağı Faydalar – 498 Inst. Derya YÜCEL, Prof. Dr. Muhsin HALİS

 Günümüz Basını ve Yeni Medyasının Kutsal Metinlerdeki Ahlak İlkelerine Göre Değerlendirilmesi – 524 Prof. Dr. Muhsin HALİS, Res. Assist. Sadullah M. BAĞ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı Müfredatının Güncellenmesi – 638 Assoc. Prof. Dr. A. Banu HÜLÜR, Asst. Prof. Dr. Arzu KARASAÇ GEZEN, Asst. Prof. Dr. Hüsamettin AKAR, Asst. Prof. Dr. Tülin SEPETCİ, Res. Asst. Oğuzhan ŞENEL, Res. Asst. Selin AKINÇ, Prof. Dr. Muhsin HALİS

 Turizm Sektöründe Girişimcilik Üzerine Nitel Bir Araştırma – 502 Assoc. Prof. Dr. Aydın YILMAZER, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Prof. Dr. Said KINGIR

Restorant ve Cafe Sahiplerinin Sektöre Yatırım Yapma Amacı ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Alan Araştırması – 594 Prof. Dr. Said KINGIR, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Rıdvan GÖR

Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi – 503 Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ, Asst. Prof. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Tüketicilerin Online Yorum ve Değerlendirme Puanlarına Yönelik Algılarının Online Satın Alma Davranışlarına Etkisi – 504 Assoc. Prof. Dr. Şükran KARACA, Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ

Medya Fenomenleri ile Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi – 519 Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ, Assoc. Prof. Dr. Şükran KARACA

 Kafka’nın Dönüşüm Eserinde Yabancılaşma Olgusu – 505 Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Çalışanların Kitap Okuma Alışkanlıkları ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma – 506 Gaye ZORLU, Asst. Prof. Dr. Melahat ÖNEREN, Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Bazı Sosyal Medya Değişkenleri Açısından Ergen ve Genç Yetişkinlerin FOMO Düzeylerinin İncelenmesi – 507 Vahide UZUN, Edanur GÖZÜKARA, Assoc. Prof. Dr. Mehmet BİLGİN

 Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Şikâyet Yolu ile Müracaatların Reddine İlişkin İşlemlerde Yetkili Yargı Merciinin Tespiti – 508 Assoc. Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ

 Muhasebe Meslek Mensuplarının Uzlaşma Kurumuna İlişkin Görüşleri: Türkiye Alan Araştırması – 509 Assoc. Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ

 Rekortmenlerin Vergi Hasılatına Katkısı: Kurumlar Vergisi Örneği (2000-2017) – 510 Assoc. Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ

 Havayolu Pilotlarının Emniyet ve Mahremiyet Görüşlerine Yönelik Araştırma – 515 Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Mertali ÇAKMAK

Unemployment Anxiety of University Students: Application on Students Studying in Aviation Related Departments – 516 Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Özge ŞENCAN

Hava Kargo Şirketlerinde Konteynır Palet Takip Sistemi: BEWELLTECH Teknoloji A.Ş. Çözüm Önerisi – 520 Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Taşkın KIZIL, Ayşe Bihter GÜRSES

Pazarlama Tersine Mi Dönüyor?: Pazarlama(ma) – 517 Asst. Prof. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI

Ürün Geri Çağırma (!) – 518 Asst. Prof. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI

KOSGEB Desteklerine Yönelik Bir Farkındalık Araştırması: Kâhta İlçesi Örneği – 521 Asst. Prof. Dr. Gülşen KIRPIK

Eczacılık İşletmeciliği Kapsamında Eczacılık Mesleğine İlişkin Kariyer Açısından Sorun Belirleme ve Öneri Geliştirme: Dar Kapsamlı Bir Çalışma – 533 Asst. Prof. Dr. Gülşen KIRPIK, Dr. Ecz. Erkan YILMAZ

 Denetçi Girişimciliğinin Bağımsız Denetçilerin Hata Hile Algıları Üzerindeki Etkisi – 522 Assoc. Prof. Dr. Rahmi YÜCEL

 Muhasebe Meslek Mensuplarının Elektronik Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Tutumlarında Yenilik Güvenlik ve Maliyet Algılarının Rolü – 523 Assoc. Prof. Dr. Rahmi YÜCEL, Fatih EROĞLU

Metin Madenciliği ve Bilimsel Haritalama Yöntemi Kullanarak Sosyal Girişimcilik Kavramının İncelenmesi – 525 Asst. Prof. Dr. Tayfun YILDIZ, Assoc. Prof. Dr. Ali Kemal ÇELİK, Zafer AYKANAT

Kök Hücre ve Kök Hücre Bağışına Yönelik İnsanların Görüşlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma – 526 Asst. Prof. Dr. Burhanettin UYSAL, Asst. Prof. Dr. Mehmet YORULMAZ

Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Yapılan İhalelerin Değerlendirilmesi: 2018 Yılı Örneği – 541 Asst. Prof. Dr. Burhanettin UYSAL

Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık Sektöründeki Yerli ve Yabancı Bankalar Üzerine Bir Araştırma – 527 Res. Assist. Serkan ÇELİK, Assoc. Prof. Dr. Ferudun KAYA

Kayıt Sildiren Üniversite Öğrencilerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması – 528 Res. Assist. Sümeyye ÇELİK, Prof. Dr. Adnan KALKAN

K-means Algoritmasında Kullanılan Uzaklık Fonksiyonlarının Kümeleme Performansına Etkisi – 546 Res. Assist. Sümeyye ÇELİK

Boşanma Göstergeleri Ölçeğinde, Boşanmayı En Çok Etkileyen Özniteliğin Belirlenmesi 568 – Res. Assist. Sümeyye ÇELİK

Deneyime Açıklık, Sosyal Risk Alma ve Finansal Risk Alma Etmenlerinin Yenilikçilik Üzerindeki Etkileri: Startup Trakya Örneği – 529 Inst. Yasin AKKUŞ

Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Döneminde Girişimciliği Destekleyen Yapılar – 537 Inst. Yasin AKKUŞ

Türkiye’de Organik Tarım Pazarlaması ve Bir E-Ticaret Girişimcilik Uygulaması530 Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ

Yeni Ana Akım Pazarlama: Influencer Pazarlaması – 560 Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ, Fatih ORMANLI

Planlanmış Davranışlar Teorisinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği – 531 Berkant USLAN, Assoc. Prof. Dr. Nuray ATSAN

The Nexus of Transformational Leadership and Organizational Commitment – 534 El Mustapha Ait Sidi MHAMED

Geleneksel Pazarlamadan Postmodern Pazarlamaya Geçiş: YOUtube ve Youtuber – 536 Özkul HARAÇ

Maliye Nazırı Cavit Bey’in Gözünden Birinci Dünya Savaşı Sonunda Anadolu – 539 Ress. Assist. İlyas AK

Televizyonun,  Toplumdaki Tüketim Olgusunun Sosyolojik Belirleyiciliği – 540 Assoc. Prof. Dr. Bülent KARA, Neslihan SUCU

Rivayetler Işığında Medine'ye Hicrette Yaşanan Fiziki ve Manevî Sıkıntılar – 542 Asst. Prof. Dr. Alparslan KARTAL

Hacı Bayram-ı Velî’nin “Lemeât-İ Kudsî” Adlı Eserindeki Hadislerin Tahrici ve Değerlendirilmesi – 543 Asst. Prof. Dr. Alparslan KARTAL

Hüseyin Fehmi Paluvî Efendi’nin Hadis Kültürü (Terceme-i Salavât-ı Kübra Tuhfe-i Uzmâ Adlı Eseri Işığında) – 559 Asst. Prof. Dr. Alparslan KARTAL

Bir Yoksulluk Tanılaması “A Poverty Definition” – 544 Yener ÖZEN

 An Overview of Office TPM and Evaluation for A Department of ABC Business – 547 Phd. Ayşenur ERDİL

 A General Overview of CRM,  E-CRM and Security of Information: Assessment with An Application – 548 Phd. Ayşenur ERDİL

Online Seyahat Pazarının Seyahat Acenteleri Bakımından Değerlendirilmesi ve Tüketici Güvenliğinin Önemi – 549 Asst. Prof. Dr. Suna MUGAN ERTUGRAL, Asst. Prof. Dr. Hacer Neyir TEKELİ

Benlik Saygısının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Psikolojik Sağlamlıkla İlişkisi – 550 Asst. Prof. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Asst. Prof. Dr. Zeynep HATİPOĞLU, Asst. Prof. Dr. Bülent DEMİR

Supply Chain Management System on A Case of Integrated Textile Company In Denizli City, Turkey – 551 Asst. Prof. Dr. Evrim Ildem DEVELI

Bireylerdeki Öğrenilmiş Güçlülüğün Girişimcilik Davranışı Açısından Rolü: Teorik Bir Yaklaşım – 552 Inst. Melike TURHAN, Asst. Prof. Dr. Hatice BAYSAL

Türkiye’deki Kadın Girişimi Kooperatifleri Üzerine Bir Araştırma – 555 Inst. Ebru ÖZER TOPALOĞLU,

Dünya’nın İlk Çokuluslu Şirketi Roma İmparatorluğu’nun Girişimcilik Öyküsü: Stanley Bing’in Roma A.Ş. Kitabı Üzerine Bir İnceleme – 556 Inst. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

2008-2018 Yılları Arasındaki Yerli Film Üretim Sayısı ve Gişe Gelirleri Üzerinden Türk Sinema Sektörünün Önümüzdeki On Yıldaki Gelişim, Dönüşüm Ve Geleceği – 557 Inst. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

 Türk Sinema Sektöründen Girişimcilik Hikayesi: Erler Film – 561 Ress. Assist. Murat TOPALOĞLU

Çizgi Roman Yayıncılığından Dünya Çapında Bir Film Şirketine Doğru Bir Dönüşüm Hikayesi: Marvel Comic’ten Marvel Stüdio’ya – 562 Ress. Assist. Murat TOPALOĞLU

Beyazperde’den Girişimcilik Hikâyeleri: The Founder (Kurucu) Filmi Üzerinden Bir İnceleme – 563 Ress. Assist. Murat TOPALOĞLU

BM Üyeliği ve Uluslararası Hukuk – 558 Prof. Dr. Abdullah KIRAN

Expected Outcomes of Using Digital Technologies in Healthcare in Emerging Markets A Field Study Based on User Foresights – 566 Dr. Nasiye Çiğdem ULUÇ

Managerial Leadership Adoption of AI-based technology: Evidence from Retail Sector – 567 Asst. Prof. Dr. Deniz PALALAR ALKAN

İnsan Kaynakları Tedarikinde Sosyal Medya: Aksaray İli Örneği – 569 Asst. Prof. Dr. Mehmet Halit YILDIRIM, Yalçın GÜMÜŞSOY

 İşletmelerde İç Girişimcilik – 570 Inst. Dr. Esra GÜRBÜZ

Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Sosyal Girişimcilik – 571 Inst. Dr. Esra GÜRBÜZ

Farklı Perspektiflerden Kadın Girişimciliği – 572 Inst. Dr. Esra GÜRBÜZ

Ekonomik Daralma Dönemlerinde KOBİ’ler ve Uygulanan Destekler: Türkiye Örneği – 485 Gonca DEMİREL, Assoc. Prof. Dr. İlknur KUMKALE

Desteklerle KOBİ: Bankalar Üzerine Bir Araştırma – 488 Ebru ÖDEN, Assoc. Prof. Dr. İlknur KUMKALE

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin” Üniversitelerde Girişimcilik Düşüncesine Etkisi – 578 Inst. Senem DEMİRKIRAN

Adalet Programı Öğrencilerinin Girişimcilik Algıları – 579 Inst. Senem DEMİRKIRAN

Caydırma Teorisi – 580 Inst. Senem DEMİRKIRAN

Avrupa Birliği ve Kadın Girişimciliği – 597 Inst. Esin ÖMER ULUKAYA, Inst. Senem DEMİRKIRAN

1990’lı Yıllardan Sonra Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik Politikası – 598 Inst. Esin ÖMER ULUKAYA

Müşterilerin İşletmeye Sadakati Açısından Anlamlı Bulduğu Müşteri Odaklılık Boyutları – 575 Inst. Hakan HAS, Assoc. Prof. Dr. Mustafa GERŞİL

Siyasal Yozlaşma ve Ekonomik Gelişmeye Etkileri – 577 Lect. Bayram BAYRAKCI

Musul Atabegi İmâdeddîn Zengî'nin Başarılarında Kişisel Özelliklerinin Etkisi – 581 Dr. Abdulcelil IŞIK

Irak Selçuklu Devleti’ndeki Taht Mücadelelerinde İmâdeddîn Zengî’nin Tutmu – 629 Dr. Abdulcelil IŞIK

Kiralama İşlemlerinde Kullanılan Raporlama Esaslarının İşletme Finansal Yapısı ve Karlılığı Üzerine Etkileri: Perakende Sektörü Örneği – 583 Ress. Asist. Hilal Merve ALAGÖZ, Prof. Dr. Figen ZAİF

Sigorta Sözleşmelerinde Sigorta Ettirenin Riziko Sonrası Bildirim Yükümlülüğü – 584 Asst. Prof. Dr. Buket ÇATAKOĞLU AYDIN

Müslüman Ortaçağ Mizah Kaynaklarında Sözünü Sakınmaz Bir Hazırcevap: “Muhannes” – 585 Assoc. Prof. Dr. Şener ŞAHİN

Gramer ve Mizahın Kavşak Noktası: Klasik Arap Edebiyatında Linguistik Nükteler – 586 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin GÜNDAY

Türk-İslâm Geleneğinde Gönüllüğün Gelişimi – 587 Gökhan GÖKÇEK, Assoc. Prof. Dr. Bilal ÇANKIR

Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alan Gönüllü Bireylere Erişimdeki Sorunlar – 588 Asst. Prof. Dr. Hülya Semiz TÜRKOĞLU, Assoc. Prof. Dr. Bilal ÇANKIR

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşadıkları Sorunların Çözümü İçin İhtiyaçlar, Beklentiler – 589 Inst. Dr. Derya Semiz ÇELİK, Assoc. Prof. Dr. Bilal ÇANKIR

Örgüt Kültürü ve Öğrenme Yöneliminin İnovasyon Kabiliyeti Üzerindeki Etkisi – 590 Assoc. Prof. Dr. Esra DİNÇ ELMALI, Yavuz AFŞAR

Pozitif Psikolojik Sermayenin Görev Performansi ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma – 591 Assoc. Prof. Dr. Esra DİNÇ ELMALI, Assoc. Prof. Dr. Nihal KARTALTEPE BEHRAM

Örgütsel Bağlılık ve İş Gören Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi: Banka Çalışanları Örneği – 592 Melike KIRBAŞ

Türkiye Sahası Masallarında İktisadi Unsurlar – 593 Leyla DURUKAN

Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımların Üretim ve Satış Performansını Etkileyen Faktörlerin SWARA Yöntemi ile Değerlendirilmesi – 595 Graduate Student Beyza BİROL, Asst. Prof. Dr. Serdar YARLIKAŞ

Makyaj Malzemesi Ürünü Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin SWARA Yöntemi ile Değerlendirilmesi – 600 Graduate Student Merve ÖZDEMİR, Asst. Prof. Dr. Serdar YARLIKAŞ

Dönüşümcü ve Özgür Bırakıcı Liderlik Türlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama – 596 Res. Asst. Dr. Zehra Binnur AVUNDUK, Asst. Prof. Dr. Güner ÇÖL

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması – 602 Prof. Dr. Kürşad ZORLU, Res. Assist. Dr. Fatma KORKMAZ

İş Performansı ile Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi – 603 Res. Assist. Dr. Fatma KORKMAZ

Çalışanların İşe Tutkunluk ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Analizi: Kırşehir İli Örneği – 604 Res. Assist. Dr. Fatma KORKMAZ, Assoc. Prof. Dr. İsmail GÖKDENİZ, Prof. Dr. Kürşad ZORLU

Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: TR83 Bölgesinde Bir Araştırma – 605 Assoc.Prof.Dr.Yücel EROL, Lecturer Aysel ASLAN, Lecturer Saadet GÜNDÜZ

Basketbol Hakemlerinin Özyeterlikleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – 606 Afşın KILIÇ, Asst. Prof. Dr. Çiğdem ÖNER

Türk Üniversitelerinde Kalite Yönetimi: Yeni Bir Yol Haritası – 607 Assoc. Prof. Dr. Devrim VURAL YILMAZ, Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik ve Üniversiteler – 608 Assoc. Prof. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma – 609 Assoc. Prof. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

Restoranlarda Instagram Kullanımı: Çeşme’deki Restoranlara Yönelik Bir Araştırma – 610 Assoc. Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ

Örgütsel Cazibeyi Belirleyen Faktörler: Potansiyel Çalışanlar Bir İşverenden Ne Bekler? – 611 Assoc. Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ

‘Nutellam Olmadan Asla’: Kriz İletişiminde Tüketicilerin Marka Savunuculuğu – 612 Assoc. Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ, Asst. Prof. Dr. Yelda Özlem KÖLGELİER

Toksik Liderliğin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma – 615 Prof. Dr. Deniz ELBER BÖRÜ, Res. Asist. Taha Yusuf ÇAKAREL, Ozan Emre UFACIK, Gökhan ARSLAN

Communications in Digital World – 616 Inst. Pelin OZKUZEY

Kadın Girişimcilerin Öz yeterlilik Algılarının Belirleyicileri – 618 Asst. Prof. Dr. Senem NART, Prof. Dr. Sima NART

Investigation of The Relationship Between Talent Management and Organizational Commitment – 619 İlhan ALYAY, Kerim KARADAL, Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma – 635 Kerim KARADAL, Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU

Gençlerde Dini İtaat Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması – 622 Prof. Dr. Ahmet AKIN, Hakan ÖZKAN

Geniş Aile Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması – 636 Hürünaz KOÇ, Hakan ÖZKAN

Sosyal Yaşamda Dinin rolü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması – 637 İlkay CAN, Hakan ÖZKAN

Üniversite Öğrencilerinin “İnsani Değerler” ve “Yükseköğrenim Yaşam Doyumu” na İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği – 623 Lecturer Bülent KILIÇ, Prof. Dr. Serap İNCAZ

Pozitif Psikolojik Sermaye, İş becerikliği ve Kalifiyelik Algısının Analizi – 624 Assoc.Prof. Dr. Semih SORAN, Asst. Prof. Dr. Ebru CAYMAZ, Prof.Dr. Harun ŞEŞEN

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Risk Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Nesli Üzerine Bir Araştırma – 625 Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA, Assoc. Prof. Dr. Dilek Dönmez POLAT

Öğrencilerin Kariyer Amaçlarinin Belirlenmesi: Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Arasinda Karşilaştirmali Bir Analiz – 626 Assoc. Prof. Dr. Mustafa BOZ, Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA

Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Bilinçli Öz Farkındalığın Moderator Etkisi – 627 Irmak KARTAL, Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIZ

İnsan Kaynakları Uygulamaların İnovatif İş Davranışları Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Destek Algısının Moderatör Etkisi – 628

Rumeysa ARAL, Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIZ

Kişi-iş Uyumu ve Dönüşümcü Liderliğin Çalışanların Öz-yeterlilik Algısı Üzerindeki Etkisi – 634 Ramazan OKTAY, Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIZ

Kurumsal İletişimde Facebook Kullanımı: Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri Üzerine Bir İnceleme – 630 Dr. Nokta ÇELİK

Eski Türk Toplumunda Şamanizim’ in Yönetimsel İzleri – 631 Inst. Ayten AKCAN

Bozkır Kültür Çevresinde İkili Teşkilatın Merkezi Otorite Üzerindeki Olumsuz Etkileri – 632 Inst. Ayten AKCAN

Eski Türklerde Hükümdarın Meşruiyet Kaynaklarından “Tanrı Bağışı” nın Merkezi İdareye Katkıları Üzerine Bir Araştırma – 633 Inst. Ayten AKCAN

193,940
toplam ziyaretçimiz