Scientific Committee

  1. Home
  2. Scientific Committee

SCIENTIFIC COMMITTEE

 

TURKEY

Prof.Dr. Adnan ÇELİK, Selçuk University 

Prof.Dr. Abdullah SOYSAL, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof.Dr. Abdullah KIRAN, Dean, Muş Alparslan University

Prof.Dr. Agah Sinan ÜNSAR, Trakya University 

Prof.Dr. Ahmet AY, Selçuk University 

Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR, TÜBA 

Prof.Dr. Ahmet DİKEN, Necmettin Erbakan University 

Prof.Dr. Ahmet ERGÜLEN, Necmettin Erbakan University 

Prof.Dr. Ayşe İrmiş, Denizli Pamukkale University

Prof.Dr. Akın MARŞAP, İstanbul Aydın University 

Prof.Dr. Akif TABAK, İzmir Katip Çelebi University 

Prof.Dr. Alev Ayşe TORUN, Marmara University 

Prof.Dr. Ali ALAGÖZ, Selçuk University

Prof.Dr. Ali AKDEMİR, İstanbul Arel University

Prof.Dr. Ali DANIŞMAN, Ankara Sosyal Bilimler University 

Prof.Dr. Ali HALICI, Başkent University 

Prof.Dr. Ali AKDEMİR, İstanbul Arel University 

Prof.Dr. Ali Ekber AKGÜN, Yıldız Teknik University 

Prof.Dr. Argun KARACABEY, Altınbaş University 

Prof.Dr. Asım SALDAMLI, Nişantaşı University 

Prof.Dr. Asuman AKDOĞAN, Erciyes University 

Prof.Dr. Aşkın KESER, Uludağ University 

Prof.Dr. Atılhan NAKTİYOK, Atatürk University 

Prof.Dr. Aykut BEDÜK, Selçuk University 

Prof.Dr. R. Ayşen WOLF, Giresun University 

Prof.Dr. Azmi YALÇIN, Çukurova University 

Prof.Dr. Başaran ÖZTÜRK, Niğde Ömer Halisdemir University 

Prof.Dr. Bekir DENİZ, Ardahan University 

Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe University 

Prof.Dr. Berrin FİLİZÖZ, Sıvas Cumhuriyet University

Prof.Dr. Bige AŞKUN, Marmara University 

Prof.Dr. Birol MERCAN, Necmettin Erbakan University 

Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Marmara University 

Prof.Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnönü University 

Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN, Dokuz Eylül University 

Prof.Dr. Celil ÇAKICI, Mersin University 

Prof.Dr. Cemal ZEHİR, Yıldız Teknik University

Prof.Dr. Cemile ÇELİK, Mersin University

Prof.Dr. Cenk SÖZEN, Başkent University 

Prof.Dr. Çağatay ÜNÜSAN, Karatay University 

Prof.Dr. Çetin BEKTAŞ, Gaziosmanpaşa University 

Prof.Dr. Çiğdem KIREL, Anadolu University 

Prof.Dr. Deniz ELBER BÖRÜ, Marmara University 

Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ, Hacettepe University 

Prof.Dr. Dursun BİNGÖL, Türk Hava Kurumu University 

Prof.Dr. Edip ÖRÜCÜ, Balıkesir University 

Prof.Dr. Engin YILDIRIM, Anayasa Mahkemesi 

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN, Gazi University

Prof.Dr. Ethem DUYGULU, Dokuz Eylül University

Prof.Dr. Erşan SEVER, Aksaray University 

Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU, Rector, Nişantaşı University

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN, Gazi University 

Prof.Dr. H. Bahadır AKIN, Necmettin Erbakan University 

Prof.Dr. Halim KAZAN, İstanbul University 

Prof.Dr. Haluk TANRIVERDİ, İstanbul University 

Prof.Dr. Harun DEMİRKAYA, Kocaeli University 

Prof.Dr. Hasan TUTAR, Sakarya University

Prof.Dr. Hasan Ali KARASAR, Rector, Kapadokya University

Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY, Gaziantep University 

Prof.Dr. H. Nejat BASIM, Dean, Başkent University

Prof.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN, Çanakkale Onsekiz Mart University

Prof.Dr. İsmail BAKAN, Kahramammaraş Sütçü İmam University 

Prof.Dr. İhsan YÜKSEL, Kırıkkale University

Prof.Dr. Kadir ARDIÇ, Sakarya University 

Prof.Dr. Kazım Özkan ERTÜRK, Düzce University 

Prof.Dr. Kemal CAN, Çukurova University 

Prof.Dr. Kemal BİRDİR, Mersin University

Prof.Dr. Mehmet BARCA, Rector, Ankara Social Sciences University

Prof.Dr. Mehmet MARANGOZ, Muğla Sıtkı Koçman University

Prof.Dr. Mustafa TÜMER, Rector, Cyprus Social Sciences University TRNC

Prof.Dr. Muhsin HALİS, Dean, Abant İzzet Baysal University

Prof.Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Osmaniye Korkut Ata University

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Kahramammaraş Sütçü İmam University

Prof.Dr. Nafiz TOK, Dean, Aksaray University

Prof.Dr. Nejat BASIM, Başkent University

Prof.Dr. Nurullah GENÇ, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi

Prof.Dr. Orhan ÇOBAN, Selçuk University

Prof.Dr. Oya ERDİL, Gebze Teknik University

Prof.Dr. Pınar Süral ÖZER, Dokuz Eylül University

Prof.Dr. Reyhan Ayşen WOLF, Giresun University

Prof.Dr. Rıfat IRAZ, Selçuk University 

Prof.Dr. Sadık ÖNCÜL, Cumhuriyet University 

Prof.Dr. Sedat MURAT, İstanbul University 

Prof.Dr. Sezer AKARCALI, Ankara University 

Prof.Dr. Şebnem ASLAN, Selçuk University

Prof.Dr. Şevki ÖZGENER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Prof.Dr. Sima NART, Sakarya University

Prof.Dr. Şule AYDIN, Dean, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Prof.Dr. Tahir AKGEMCİ, Selçuk University 

Prof.Dr. Tayyip Sabri ERDİL

Prof.Dr. Uğur YOZGAT, Vice Rector, Arkin University

Prof.Dr. Ünsal SIĞRI, Başkent University

Prof.Dr. Ünal AY, Rector, Çağ University

Prof.Dr. Yavuz DEMİREL, Dean, Kastamonu University

Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Adana Bilim ve Teknoloji University

Prof.Dr. Yılmaz GÖKŞEN, Dokuz Eylül University 

Prof.Dr. Zeliha SEÇKİN, Aksaray University

Assoc. Prof. Dr. Aykut GÖKSEL, Gazi University

                                 

                                    INTERNATIONAL

Ord.Prof.Dr. Patrizia ZAGOLI, Universita Degli Studi Firenze, Italy  

Prof.Dr. Anis KHASANOV, Plekhanov Russian University of Economics 

Prof.Dr. Alyona BALTABAYEVA, Ahmet  Yesevi University, Kazakhistan 

Prof.Dr. Akmaral SARGIKBAEVA, Al Farabi Kazak Milli University

Prof.Dr. Amanbay MOLDIBAEV, Taraz Devlet Üniversity 

Prof.Dr. Cem TANOVA, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA Kırgızistan Devlet Ekonomi Üniversity  

Prof.Dr. Cihan COBANOGLU, University of South Florida Sarasota-Manatee 

Prof.Dr. Çağlar ÖZEL, International Cyprus University TRNC 

Prof.Dr. Emin CİVİ, University of  New Brunswick, Canada 

Prof.Dr. Erdoğan EKİZ, King Abdülaziz University, Saudı Arabia 

Prof.Dr. Fevzi OKUMUS, University of Central Florida Orlando 

Prof.Dr. Gulmira ABDİRASULOVA Kazak Kızlar Devlet Pedegoji Üniversity 

Prof.Dr. Harun ŞEŞEN, European University of Lefke TRNC 

Prof.Dr. Hasan KILIÇ, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Hüseyin ARASLI, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Imran HAFEEZ, GC University, Pakistan 

Prof.Dr. Janusz Slodczyk, Opole University, Poland  

Prof.Dr. Latigina NATALYA Shevçenko Devlet Üniversity

Prof.Dr. Levent ALTINAY, Oxford Brookes University, UK

Prof.Dr. Lile TANDİLAVA Shota Rustavelli Üniversity 

Prof.Dr. Ljiljana MARKOVIC, University of Belgrade, Serbia 

Prof.Dr. Latigina NATALYA, Shevçenko Devlet Üniversity 

Prof.Dr. Levent ALTINAY, Oxford Brookes University, UK 

Prof.Dr. Lile TANDİLAVA, ShotaRustavelli Üniversity 

Prof.Dr. Ljiljana MARKOVIC, University of Belgrade, SERBIA 

Prof.Dr. Luis V. Casaló Ariño, Universidad de Zaragoza, Spain 

Prof. Dr. Mijalce GJORGIEVSKI, University of Tourism and Management in Skopje 

Prof.Dr. Mustafa İLKAN, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Nadejda HAN, Karaganda Devlet Üniversity 

Prof.Dr. Noufissa El Moujaddidi, Mohamed V University - Rabat. Morocco

Prof.Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Dean, Eureopean University of Lefke TRNC

Prof.Dr. Osman KARATEPE, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Patrizia ZAGNOLI, Universitàdegli Studi Firenze Italy 

Prof.Dr. Pece NEDANOVSKI, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia  

Prof.Dr. Rajendra PATIL, University of  Mumbia, India 

Prof.Dr. Salih Turan KATIRCIOĞLU, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Sami FETHİ, Eastern Mediterranean University TRNC 

Prof.Dr. Savo ASHTALKOSKI, FON University, Republic of Macedonia  

Prof.Dr. Salaheddin ABOSEDRA, Emirates American University 

Prof.Dr. Selyutin Vlademir DMITRIYEVICH, Oryol State University 

Prof.Dr. Slagjana STOJANOVSKA,Integrated Business Faculty, Macedonia 

Prof.Dr. Tarek Abdellatif, University of Supetech, Tunis 

Prof.Dr. Tofiq ABDÜLHASANLİ, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversity 

Prof.Dr. Uğuz ÖZGÖKER, Rector, Cyprus American University, TRNC

Prof.Dr. Zarylbek KUDABAEV, American University of Central Asia Kırgızistan Prof.Dr.

Zhakipbek ALTAEV Al Farabi Kazak Milli Üniversity 

Prof.Dr. Zharkynbike SULEIMENOVA, Kazhak Kızlar Devlet Pedegoji Üniversity

Assoc.Prof.Dr. Ali ÖZTÜREN, Eastern Mediterranean University TRNC 

Assoc.Prof.Dr. Anas Aloudat, American University in the Emirates, UAE 

Assoc.Prof.Dr. Biljana CHAVKOSKA, International Balkan University, Republic of Macedonia 

Assoc.Prof.Dr. Carlos Orús Sanclemente, Universidad de Zaragoza, Spain

Assoc.Prof.Dr. Daniel Belanche Gracia, Universidad de Zaragoza, Spain 

Assoc.Prof.Dr. Deniz İŞÇİOĞLU, Eastern Mediterranean University TRNC Assoc.Prof.Dr.

Doriana DERVISHI, University of Tirana, Albania

Assoc.Prof.Dr. Dababrata CHOWDHURY, University of Suffolk, United Kingdom

Assoc.Prof.Dr. Ferruh TUZCUOĞLU, Azerbaycan Devlet İktisat University Assoc.Prof.Dr.

Gadaf REXHEPI, South East European University 

Assoc.Prof.Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, European University of Lefke TRNC 

Assoc.Prof.Dr. İlhan DALCI, Eastern Mediterranean University TRNC 

Assoc.Prof.Dr. Ljupcho EFTIMOV, Faculty of Economics-Skopje, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia 

Assoc.Prof.Dr. Madalina-Teodora ANDREI, Spiru Haret University, Bucharest, Romania 

Assoc.Prof.Dr. Mahir Hamidov AMEA Z. Bünyadov Serqşünaslıq İnstitut, Azerbaycan  

Assoc.Prof.Dr. Melih MADANOGLU, Florida Atlantic University US

Assoc. Prof. Dr. Murat YALÇINTAŞ, İstanbul Commerce University

Assoc.Prof.Dr. Minura Lucia NACHESCU, West University of Timiosara Romania 

Assoc.Prof.Dr. Phouphet KYOPHILAVONG, National University of Laos 

Assoc.Prof.Dr. Slavcho CHUNGURSKI, FON University - Skopje, Macedonia 

Assoc.Prof.Dr. Ţarcă Naiana NICOLETA, University of Oradea, Romania 

Assoc.Prof.Dr. Vasilis Leontitsis Brighton University, UK İngiltere 

Assoc.Prof.Dr. Vătuiu TEODORA, Universitatea Titu Maiorescu - Bucuresti, Romania 

Asst.Prof.Dr. Ahmad ALBATTAT, Ammon Applied University, Kazakhistan 

Asst.Prof.Dr. Aktolkin ABUBAKIROVA, Ahmet Yesevi University, Kazakhistan 

Asst.Prof.Dr. Ali BAVİK, University of Otago, New Zealand 

Asst.Prof.Dr. Amjad AMIN, University of Peshawar, Pakistan 

Asst.Prof.Dr. Aviral Kumar TIWARI, IBS/IFHE Hyderabad, India 

Asst.Prof.Dr. Aynur GAZANFERKIZI, Bakü Eurosian University, Azerbaijan 

Asst.Prof.Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV, Kyrgyz-Turkish Manas University

Asst.Prof.Dr. Belal SHNEIKAT, University of  Kyrenia TRNC 

Asst.Prof.Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV, Kyrgyz-Turkish Manas University 

Asst.Prof.Dr. Eliann (Eli) R. CARR, Psychology College of Arts & Sciences Heritage University, United States  

Asst.Prof.Dr. Ece MÜEZZİN, Cyprus Social Sciences TRNC 

Asst.Prof.Dr. Dinmukhamed KELESBAYEV, Ahmet Yesevi University, Kazakistan 

Asst.Prof.Dr. Faisal RANA, Effat University, KSA 

Asst.Prof.Dr. Hamzah ELREHAIL, American University in the Emirates Asst.Prof.Dr.

Hamed MAHADEEN, Applied Science University, Jordan 

Asst.Prof.Dr. İbrahim ALSINI, King Abdulaziz University 

Asst.Prof.Dr. Ibrahim HARAZNEH, Middle East University, Jordan 

Asst.Prof.Dr. Jana ILİEVA, University of Tourism and Management in Skopje 

Asst.Prof.Dr. Kubilay GOK, Winuna University, US 

Asst.Prof.Dr. Ljubisa STEFANOSKI, International Balkan University, Macedonia 

Asst.Prof.Dr. Mahlagha DARVISHMOTEVALI, Near East University TRNC 

Asst.Prof.Dr. Mohamed SHAMOUT, American University in the Emirates 

Asst.Prof.Dr. Mohammad Fahmi AL-ZYOUD, Al -Ahliyya Amman University, Jordan 

Asst.Prof.Dr. Muhammad ASIF, City University of Science and Information Technology, Pakistan 

Asst.Prof.Dr. Muhammad Razzaq ATHAR, Arid Agriculture University, Rawalpindi 

Asst.Prof.Dr. Murad Abdurrahman BEIN, Cyprus International University TRNC 

Asst.Prof.Dr. Nazarbayev KARİMOV, Khazar University/Bku-Azerbaijan  

Asst.Prof.Dr. Nuran ÖZE, Near East University TRNC 

Asst.Prof.Dr. Olusegun A. OLUGBADE, European University of Lefke TRNC 

Asst.Prof.Dr. Raad Meshall AL-TALL, Jadara University, Jordan 

Asst.Prof.Dr. Raouf JAZIRI, University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 

Asst.Prof.Dr. Suhail Mohammad GHOUSE, Dhofar University, Oman 

Asst.Prof.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA, Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan 

Asst.Prof.Dr. Tolga GÖK, Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan 

Asst.Prof.Dr. Ülkü TOSUN, Cyprus Social Sciences University TRNC 

Asst.Prof.Dr. Umar HAYAT, Quaid-i Azam University, Pakistan 

Asst.Prof.Dr. Vesna Stanković Pejnović, Institute of Political Studies, Belgrade, Serbia

Dr. Abolfazi NAJI, Shhre Rey Azad University, Iran Dr

Choo Ling SUAN, University Utara, Malaysia 

Dr. Denisa MAMİLLO, Europian University of Tirana 

Dr. Dinuca Elena CLAUDIA, Titu Maiorescu University Bucharest, Romania

Dr. Grzegorz ZAJAC, Jagiellonian University, Polonya 

Dr. Ilir REXHEPI, AAB Collage, Prishtina Kosovo 

Dr. Jantore JETIBAYEV,  Ahmet  Yesevi University, Kazakhistan 

Dr. Jason LAM, Multimedia University, Malaysia 

Dr. Khaled Jamal MEGDADI, Counsellor to the Director-General for Communication and Public Relations National Resources Investment, Amman-Jordan

Dr. Maher Ahmad  ALATAILAT, Girne American University, Cyprus 

Dr. Matanat AMRAHOVA, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversity UNEC 

Dr. Elena RADICCHI, Universita Degli Studi Firenze, Italy  

Dr. Sabit BAYMAGANBETOV,  Ahmet  Yesevi University, Kazakhistan 

Dr. Sakher ALNAJDAWI, Amman Arab University, Jordan 

Dr. Sia Bik KAİ, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 

Dr. Steven Chong Shyue CHUAN, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 

Dr. Tee Lain TZE, Universiti Kebangsaan, Malaysia 

Dr. Ulanbek ALİMOV, Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan 

 

189,180
our total visits